Naše projekty

Čachtická dolina hovorí "ďakujem"

Stromy okolo nás

Poďte, odhalíme spolu tajomstvá lesných drevín.  

Dve percentá znamenajú veľa.

Jasný odkaz do budúcnosti

Pešo za krásou

Poďte von a ochutnajte s nami koncentrát prírodných krás.


Atmosféra akcií programu 1.sobota
Zážitok, poznanie, vzťah.

Máme pre vás lákavé turistické aktivity, pohodlné kurzy poznávanie prírody a aktívne ovplyvňujeme vzhľad krajiny realizáciou vlastných projektov.

Disponujeme profesionálnymi lesníckymi službami, venujeme sa environmentálnej výchove, ponúkame zaujímavé benefity pre darcov a organizujeme dobrovoľnícke aktivity s nenapodobiteľnou atmosférou.


Robíme všetko pre obnovu vzťahu človeka k okolitej krajine.

Organizujstan_sa_aktivista
1. sobotu

Čítaj viac ►


Akcietitulka_akcie

Čítaj viac ►
 


 

Čistá krajina

titulka_kvety 

Budúcnosť je v čistej krajine

Podporte programy “Čistej krajiny” zacielené na odstraňovanie odpadu z krajiny, zníženie spotreby plastových obalov v spoločnosti i úpravu legislatívy ...

 


titulka_dvaja_turisti

 

Turistická infraštruktúra

Podľa nášho názoru udržateľná turistika tkvie v poskytnutí bezprostredného zážitku z blízkosti prírody bez potreby deštruktívnych zásahov do nej. Preto citlivo ...

Environmentálna výchova

pozorovanie 

Zahráme sa ako dýcha les.

Naša environmentálna výchova chce ponúknuť predovšetkým detský zážitok. Zážitok vznikajúci pri zmyslovom vnímaní prírodného prostredia a umocňovaný ...

 


 farbiar

 
Prečo je poľovníctvo?

Environmentálna výchova je určená hlavne deťom. Počínajúc materskými škôlkami, cez školy, po firemné i súkromné akcie...

Poradenstvo


les_titulka


Poradíme každému.

Vlastníkom lesov radíme ako spravovať les pri dodržaní princípu multifunkčného a trvalo udržateľného lesného hospodárstva s prijateľnou mierou ...

 


arbor_koncert

 

Zelené zóny.

Obciam a mestám pomáhame zlepšovať životné prostredie v intra i extravilánoch a skvalitňovať tak život obyvateľstva. Verejnosť sa na nás môže obrátiť ...